LOGGA IN
Stäng meny

Organisation

Ägare

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är av Katrineholms kommun ett helägt bolag med Katrineholms Industrihus AB (KIAB) som dotterbolag.

Uppdrag

Bolagets uppdrag:

  • Förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.
  • Förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter för den kommunala verksamheten eller för kommunalt närstående verksamhet.
  • Förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter för uthyrning av lokaler för närings- och föreningsverksamhet.

Styrelse

KFAB är ett helägt bolag till Katrineholms kommun med en styrelse vars politiska sammansättning speglar Katrineholms kommunfullmäktige. Som representant för KFAB ingår bolagets vd.

ny-styrelse_2015

Från vänster: Mica Vemic, Bengt Hult, Erik Liljencrantz, Fredrik Olovsson, Bertil Karlsson, Monica Johansson, Gudrun Lindvall, Abdullahi Hassan, Berit Örtell och Michael Hagberg.

Ledning

KFABs vd har till sitt stöd företagsledningen som består av marknadschef, ekonomichef, fastighetschef och projektchef. Ledningen behandlar frågor som är övergripande för verksamheten och sammanträder kontinuerligt.

om-oss-ledningsgrupp
Tobias Lundqvist fastighetschef, Per-Åke Perman ekonomichef, Christer Drevin projektchef, Ingmar Eriksson vd, Björn Johansson marknadschef.

 

Kontakta ledningen genom vår växel på 0150-571 00 eller via e-post.

Tobias Lundqvist, tobias.lundqvist@kfab.se
Per-Åke Perman, per-ake.perman@kfab.se
Christer Drevin, christer.drevin@kfab.se
Ingmar Eriksson, ingmar.eriksson@kfab.se
Björn Johansson, bjorn.johansson@kfab.se