MINA SIDOR
Stäng meny

Ändrade planer i kvarteret Barberaren

20 maj 2016

KFAB har tidigare aviserat planer att bygga ett mindre bostadshus i kvarteret Barberaren i hörnet Oppundavägen/Västgötagatan på den f d Ericsson-parkeringen.

Bolaget har nu ändrat sina planer och beslut har fattats om att inte bebygga tomten. Tomten kommer sannolikt i stället att tas i anspråk av privat aktör.

KFAB kommer i stället fokusera på byggnation i kv Hästen utefter Linnévägen och Eriksbergsvägen, kv Pantern på Kungsgatan samt kv Vitsippan i hörnet Malmgatan/Trädgårdsgatan.

Dessa kvarter passar bättre in i bolagets målbild att förstärka sitt fastighetsbestånd i de centrala och östra delarna av staden.

Kategorier: Nyheter