MINA SIDOR
Stäng meny

Ändring i uthyrningspolicyn

3 februari 2020

Styrelsen för Katrineholms Fastighets AB har beslutat om en reviderad uthyrningspolicy till att gälla från 1 februari 2020.

Revideringen avser definitionen av vad som kan anses vara betryggande betalningsförmåga vilket ligger till grund för tecknande av hyreskontrakt för bostäder.

Vi vill successivt öka andelen hyresgäster som har en sysselsättning i våra bostadsområden. Vi tror det kan vara en av nycklarna för att uppnå stabilitet, mindre social oro och en ökad trygghet för våra hyresgäster. Vi vill också omöjliggöra så kallad social dumpning från andra kommuner i våra bostadsområden.

Den reviderade uthyrningspolicyn möjliggör detta genom att krav kommer ställas på inkomst från anställning eller jämförbar inkomstkälla som pension, inkomst av eget kapital, a-kassa eller studiemedel. Beviljade stöd eller bidrag kommer i den nya policyn inte betraktas som inkomstkälla utan enbart som komplement.

Kategorier: Nyheter