MINA SIDOR
Stäng meny

Ändringar i vår markskötsel

28 april 2016

blomma-2

Inom kort kommer förändringar att ske vad gäller KFAB:s markskötsel då vi byter entreprenör på vissa områden.

Ny entreprenör fr o m den 2 maj för skötseln kring kommunens verksamhetslokaler i centralorten som förskolor, skolor, ålderdomshem med fler är Service- och Teknikförvaltningen.

När det gäller markskötseln för verksamhetslokalerna i kransorterna och i hela KFAB:s bostadsbestånd d v s både i Katrineholm och kransorterna, finns ännu inga beslut om förändringar eftersom upphandlingen ej är slutförd. Denna upphandling bedöms vara klar inom en månad.

För felanmälan gällande markskötsel gäller samma rutiner som tidigare.

Kategorier: Nyheter