MINA SIDOR
Stäng meny

Byggstart för etapp 2 och 3 i kv. Hästen 7

7 september 2016

byggstart
Från vänster: Christer Drevin projektchef, Håkan Wigholm affärsområdeschef NCC, Fredrik Olovsson ordförande, Ingmar Eriksson VD

Hösten 2011 beslutade styrelsen att KFAB skulle köpa in kv. Hästen 2, 4, 5, 6 och 7 för att börja planera för nya bostäder i centrala Katrineholm.

Under 2012-2013 genomförde KFAB ett arbete tillsammans med Tyréns för att ta fram en ny detaljplan för området då den tidigare planen omfattade villor och småhus. Under arbetets gång som kom att omfatta ägarna till Hästen 1 och Hästen 3 dök möjligheten upp för KFAB att även köpa dessa fastigheter. Planen blev då att flytta KFAB´s personal till Hästen 1 och därmed samla all KFAB´s personal på ett ställe. Tidigare var KFAB´s personal uppdelad på fem olika ställen.

För övrigt var planen att bygga två punkthus utmed Linnévägen. På grund av ljudnivåer från trafiken på Eriksbergsvägen byttes ett punkthus ut mot dagens förslag. Under 2014-2015 byggdes punkthuset i hörnet Linnevägen/Vasavägen.

Från hösten 2015 tills idag har arbetet pågått med att ta fram ett hållbart förslag tillsammans med dagens entreprenör som är NCC. KFAB upphandlade sommaren 2015 en entreprenör i parterning för att tillsammans hitta lösningar för bygget.

Idag står vi nu med början på den resan för att avsluta jobbet med kv. Hästen från ett kvarter med två byggnader till ett modernt kvarter om 145 lägenheter, parkeringar, garage och grönytor mitt i centrum.

Kategorier: Nyheter