MINA SIDOR
Stäng meny

Byggstart i kvarteret Pantern

23 februari 2017

Efter en lång process kommer nu KFAB:s planer på en byggnation i kvarteret Pantern att ta fart. Vi har i andra sammanhang informerat om planerna att uppföra ett ungdomsinriktat boende utefter Kungsgatan.

Utifrån de planer som för närvarande föreligger så kommer projektet att indelas i tre etapper. Byggstarten för etapp 1 kommer att ske fr o m vecka 10.

Etapp 1
Uppförande av ett SABO Kombohus Mini utefter Kungsgatan, mellan nuvarande Hemgården, Kungsgatan 37 och Servicehuset Pantern. I huset kommer finnas 23 lägenheter uppdelade på ettor och tvåor med en yta på 35 respektive 45 kvadratmeter.

Etapp 2
Uppförande av en parkeringsplats i hörnet Villagatan/Läroverksgatan. För detta ändamål kommer en del av den nuvarande gräsmattan tas i anspråk.

Etapp 3
Uppförande av ytterligare en byggnad utefter Läroverksgatan mellan Hemgården, Läroverksgatan 10 och Läroverksgatan 8. När det gäller denna byggnad så är det ännu inte fastställt vilken hustyp som blir aktuell och inte heller om lägenheterna ska hyras ut till särskild målgrupp.

Tidplan
Förberedande arbeten för byggnationen av ungdomsinriktat boende på Kungsgatan kommer ske fr o m vecka 10. Huset ska sedan stå klart för inflyttning under december 2017. Uppförandet av den nya parkeringsplatsen planeras starta under augusti 2018 och uppförandet av huset utefter Läroverksgatan planeras starta under våren 2019.

För ytterligare information kontakta:

Ingmar Eriksson
VD
0150-571 02
ingmar.eriksson@kfab.se

Björn Johansson
Marknadschef
0150-571 12
bjorn.johansson@kfab.se

Kategorier: Nyheter