MINA SIDOR
Stäng meny

Första spadtaget för nya Norrskolan

3 september 2020

Äntligen, nu är bygget igång! Idag togs första spadtaget för nya skolan som ska byggas på Norr. Den nya skolan ska omfatta förskoleklass upp till årskurs sex och kommer att ge plats för cirka 630 elever. Under planarbetets gång har olika placeringar både öster och väster om Bievägen prövats, och tre av dessa har bedömts som olämpliga av olika skäl – markföroreningar, översvämningsrisk och lerjord med dålig bärighet. Nuvarande placering är däremot väl lämpad för ändamålet.

Den nya skolan kommer att byggas enligt miljöbyggnad Silver som innebär att det ställs höga miljökrav på bland annat ljud, radon, ventilation, fuktsäkerhet, energianvändning, dagsljus och inomhusklimat.

Fakta

Total yta 9700 kvm
Byggstart September 2020
Beräknas klart Maj 2022
Antal elever 630
Upphandlingsform Samverkansentreprenad
Entreprenör Tegelstaden Bygg AB
Total kostnad 180 Msek – 18 600 kr/kvm (BTA)
Miljökrav Miljöbyggnad Silver
Energikrav 50% av BBR krav
Sociala krav Enligt KFAB fastställd policy

Första spadtaget för nya Norrskolan, 3 september 2020.

Ladda ner

Idéskiss Skola Norr F-6

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Olovsson, Styrelseordförande KFAB
Telefon: 070-211 34 60
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.se

Ingmar Eriksson, vd KFAB
Telefon: 0150-571 02
E-post: ingmar.eriksson@kfab.se

Kategorier: Nyheter