MINA SIDOR
Stäng meny

GDPR – Ny lagstiftning gällande behandling av personuppgifter

7 mars 2018

De personuppgifter som du lämnar till oss används för att kunna administrera och fullfölja avtal som ingåtts eller kommer att ingås med KFAB som till exempel hyresaviseringar, hyresförhandlingar, kreditupplysningsregister och annat som tillhör den löpande verksamheten.

Personuppgifterna används också för att KFAB ska kunna uppfylla de skyldigheter enligt lag och andra författningar som ställs på verksamheten som till exempel diarieföring samt organisationer som vi samarbetar med.

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig och hur de behandlas, efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade.

Kategorier: Nyheter