MINA SIDOR
Stäng meny

Grillförbudet är upphävt

21 augusti 2018

Från idag är det tillåtet att grilla igen i våra bostadsområden. Grillning får endast ske med grill som står ovan mark på ben. Engångsgrillar är ej tillåtna. Vill du grilla på balkongen så kom ihåg att endast elgrill är tillåten.

Att tänka på vid grillning:

  • Den som tänder grillen har ansvaret för säkerheten. Lämna aldrig en tänd grill utan tillsyn!
  • Placera grillen stadigt och långt ifrån husvägg, plank eller annat som kan börja brinna.
  • Ha vattenslang eller hink med vatten vid grillen så att du kan släcka vid behov.
  • Elda bara med grillkol eller briketter.
  • Förvara eventuell tändvätska minst tre meter från grillen.
  • Använd aldrig T-sprit för att tända en grill som slocknat. Det är livsfarligt. Flaskan kan explodera.
  • Kontrollera att kolen/askan är kall innan du slänger den. Använt bränsle från en kolgrill kan behålla värme och glöd upp till tre dygn.

Vi uppmanar alla hyresgäster att följa dessa trivselregler. Dels ur brandsynpunkt men också för trivseln då grillning kan skapa mycket rök och matos.

Kategorier: Nyheter