MINA SIDOR
Stäng meny

Information om nya hyror för 2020

9 januari 2020

Bostäder

KFAB har slutfört förhandlingarna med Hyresgästföreningen gällande hyror för 2020. Uppgörelsen innebär att hyror för bostadslägenheter höjs med 21 kronor per kvm och år. För en bostadslägenhet på 70 kvm innebär höjningen 122 kronor per månad i ökad hyra. Hyrorna skall enligt uppgörelsen höjas retroaktivt fr o m 1 januari 2020. Höjningen för januari månad betalas som ett engångsbelopp på hyresfakturan för februari.

Tillval
Priser för tillval som exempelvis tvättmaskiner, diskmaskiner m fl uppräknas fr o m 1 februari med i genomsnitt ca 2%.

Fiber
Ingående avgift i hyran som avser fiber och som för närvarande uppgår till 63 kronor per månad höjs fr o m den 1 februari till 68 kronor per månad.

Särskild överenskommelse har träffats om vissa rabatter.
Rabatter för fiber i de fall de förekommer avslutas fr o m 1 mars 2020. Rabatter för säkerhetsdörrar avslutas fr om 1 mars 2020 om mer än fem år förflutit sedan dörren monterades. Detta är aktuellt i vår fastighet Kastanjen 2 på Bryggaregatan 11 – 17. För hyresgäster på Läroverksgatan 8 A-C kommer rabatt för säkerhetsdörrar avslutas fr o m 1 juli 2021.

Servicelägenheter

Enligt uppdrag från Katrineholms kommun har hyror för servicelägenheter höjts i intervallet 144 – 202 kronor per månad till att gälla fr o m 1 januari 2020.

Lokaler

Hyran för lokaler med förhandlingsklausul höjs med 21 kronor per kvm och år. Precis som för bostäder skall hyran räknas upp retroaktivt fr o m 1 januari 2020.

Hyror för lokaler med indexklausul har justerats i förhållande till utvecklingen av konsumentprisindex (KPI). KPI med 1980 som basår uppgick i oktober månad 2019 till 336,04 vilket är en ökning med 5,32 enheter jämfört med oktober månad 2018. Omräknat i procent innebär det att hyror med 100% index räknas upp med 1,61% fr o m 1 januari 2020.

Bilplatser

Hyror för parkeringsplatser och garage i KFAB:s bestånd höjs med 5% fr o m 1 januari 2020.

Kategorier: Nyheter