MINA SIDOR
Stäng meny

Information till våra hyresgäster

9 december 2019

Förhandlingar avseende 2020 års hyror för bostäder är inte klara varför hyran på din hyresavi för januari är densamma som för december. Vi återkommer därför med information om nya bostadshyror så snart KFAB och Hyresgästföreningen enats om ett resultat. Information kommer att ges i media och på vår hemsida.

Vad gäller hyror för parkeringsplatser och garage så kommer hyrorna att räknas upp med 5% från den 1 januari 2020.

Hyresgäststyrt underhåll (HLU)
Tillhör du de hyresgäster som har rätt till underhållsrabatt för år 2019 så kommer den under nästa år som en rabatt på hyran för februari månad.

Kategorier: Nyheter