MINA SIDOR
Stäng meny

KFAB ansluter sig till Allmännyttans klimatinitiativ

22 mars 2019


Fredrik Olovsson (S), styrelseordförande i KFAB och Ingmar Eriksson, vd i KFAB.

På styrelsemötet den 18 mars togs beslut att KFAB ska ansluta sig till Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

– Klimatet är en ödesfråga och att minska energianvändningen och ställa om från fossil energi är viktigt för att nå de globala målen. KFAB ska göra sin del av det jobbet, säger Fredrik Olovsson (S) styrelseordförande i KFAB.

SABO:s klimatinitiativ är en fortsättning på vårt tidigare energiarbete. Denna gång är förhoppningen att KFAB ska vara fossilfria till 2030 och att energianvändningen ska vara 30 procent lägre än 2007. Utifrån 2030 års mål kommer KFAB att bryta ner målen till delmål per år och därmed kunna arbeta mer med mål per år. Åtgärder kommer då att planeras utifrån fastigheter med höga energivärden.

KFAB:s bilpark som idag till viss del består av dieselbilar kommer framöver att ersättas med minst två bilar per år som drivs på gas eller el. Målet är att dieselbilarna ska vara utrangerade till 2030.

– KFAB satsar också på förnyelsebar energi och utbyggnaden av solceller kommer att utökas. Idag är alla våra fastigheter i de centrala delarna av Katrineholm anslutna till fjärrvärme och på landsbygden kommer utbyggnaden med fjärrvärme vara klar senast mitten av 2020, säger Ingmar Eriksson VD i KFAB.

– Att vi inom allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan känns både självklart och angeläget. Särskilt efter den här rekordvarma sommaren och budskapet från FN:s klimatpanel om att det krävs stora och snabba utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål. Allmännyttan kan i kraft av både sin storlek och sin förmåga att samverka bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Världen står inför en oerhört stor klimatutmaning, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

Mer information finns på SABOs webbsida;
https://www.sabo.se/nu-startar-allmannyttans-klimatinitiativ/

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Olovsson, Styrelseordförande KFAB
Telefon: 070-211 34 60
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.se

Ingmar Eriksson, vd KFAB
Telefon: 0150-571 02
E-post: ingmar.eriksson@kfab.se

Ladda ner:

Vår avsiktsförklaring i Allmännyttans Klimatinitiativ (pdf)

Kategorier: Nyheter