MINA SIDOR
Stäng meny

KFAB är 100 procent fossilfria

29 mars 2021


Stefan Wallin, fastighetstekniker KFAB och Anna-Karin Ängström, utvecklingsstrateg KFAB.

– I slutet av 2020 kunde vi konstatera att KFAB har en helt fossilfri fordonsflotta. KFAB är dessutom med i satsningen på att vara en ”Cykelvänlig arbetsplats”. För de som vill ha frisk luft så har vi cyklar både med el och utan el att tillgå. Det är ett uppskattat alternativ av våra medarbetare att lätt kunna ta cykeln när man ska ut på kortare uppdrag, berättar Ingmar Eriksson, vd på KFAB.

KFAB köper endast grön el och fjärrvärmen är fossilfri. Successivt bygger vi också ut våra solcellsanläggningar. Idag har vi sex solcellsanläggningar i drift på våra fastigheter.

– Vi har gjort stora satsningar på miljö och energi som verkligen har gett resultat. Genom systematiska arbetssätt och ett tydligt mål har vi genomfört en rad olika åtgärder, bland annat bytt ut äldre armaturer till nya med LED-belysning, byten av fönster till mer energisnåla, tilläggsisolering av vindar, utbyte av vitvaror till mer energisnåla modeller, byggt miljöbodar för både bostäder och kommunala verksamheter, installerat IMD – individuell mätning och debitering av vatten, berättar Ingmar Eriksson.

Vår senaste större nyproduktion i kvarteret Hästen byggdes enligt Sunda Hus-konceptet vilket innebär aktiva val utifrån ett miljöperspektiv.

– Vi jobbar målmedvetet med att minska vår klimatpåverkan inte minst genom våra byggprojekt som certifieras utifrån konceptet Miljöbyggnad Silver. I den familjen ingår redan Dufvegårdens äldreboende, berättar Anna-Karin Ängström, utvecklingsstrateg på KFAB.

I sammanhanget kan också nämnas att KFAB efter sommaren har färdigställt sin första rökfria bostadsbyggnad. När inflyttning sker på Läroverksgatan 8 D så har samtliga hyresgäster skrivit under på att det råder rökfrihet såväl i lägenheterna, i de gemensamma utrymmena samt i husets omedelbara närhet.

– Under tiden 2007-2020 deltog vi i ”Energijakten” där målet som uppnåddes var att minska energiförbrukningen med 20%, berättar Anna-Karin Ängström.

KFAB är medlemmar i Allmännyttans klimatinitiativ. I klimatinitiativet ingår 184 företag som tillsammans förvaltar drygt 714 000 lägenheter, vilket motsvarar cirka 78 procent av lägenheterna inom allmännyttan. Tillsammans uppnår de över 95 procents fossilfrihet och de har minskat sin energianvändning med nästan 14 procent sedan 2007.

Sett till hela Sveriges bostadsbestånd så omfattar Klimatinitiativet 28 procent av Sveriges lägenheter i flerbostadshus och 14 procent av Sveriges bostadsbestånd.

Målet är att allmännyttan ska vara 100 procent fossilfri år 2030. 2019 uppnådde medlemmarna i Klimatinitiativet tillsammans 95,5 procents fossilfrihet. 2019 valde till exempel fler företag bio-olja i stället för fossil eldningsolja och fler använde fossilfria drivmedel till såväl bilar som arbetsmaskiner, vilket gett resultat. Även antalet företag som använder el till egna fordon ökade.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ingmar Eriksson, vd KFAB
Telefon: 0150-571 02
E-post: ingmar.eriksson@kfab.se

Anna-Karin Ängström, utvecklingsstrateg KFAB
Telefon: 0150-571 16
E-post: anna-karin.angstrom@kfab.se

Kategorier: Nyheter