MINA SIDOR
Stäng meny

KFAB bygger ny gruppbostad i Kvarteret Humlen

10 juni 2020

– Vi fortsätter att investera i Katrineholms framtid, både när det gäller bostäder och verksamhetslokaler. Att vi kan bygga om den före detta tidningsredaktionen till ett gruppboende med sex lägenheter och gemensamhetslokaler är nästa steg, säger Fredrik Olovsson (S) styrelseordförande i KFAB.

KFAB bygger sex nya bostäder i ett gruppboende enligt LSS i Katrineholms Kurirens gamla lokaler på Köpmangatan 2. Ombyggnationen är redan igång och det nya gruppboendet ska vara klart för inflyttning i början av januari 2021. Den totala ytan är 497 kvm fördelade på sex lägenheter om 37 kvm med gemensamma utrymmen som kök, biograf/mediarum och grupprum. Alla lägenheter får sovalkov och även ett förråd om 1,1 kvm i direkt anslutning till lägenheten. På baksidan blir det plattläggning för en gemensam uteplats.

Investeringskostnaden uppgår till totalt 10 000 000 kr. Totalentreprenör för ombyggnationen är Tegelstaden Bygg AB.

– Vi ser ett behov av fler platser inom LSS och jag är väldigt glad över att vi nu har kommit igång med att bygga en ny gruppbostad. Detta är ju ett uppdrag vi har i kommunplanen att bygga minst ett nytt boende under mandatperioden, säger Ulrica Truedsson (S), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Fakta

Investeringskostnad totalt 10 000 000 kr
Yta totalt 497 kvm
Lägenhetsstorlek 37 kvm
Antal lägenheter 6 st
Yta lägenheter 222 kvm
Yta gemensamt 246 kvm
Yta personal 29 kvm
Entreprenör Tegelstaden Bygg AB
Upphandlingsform Totalentreprenad
Beräknas klart för inflyttning Januari 2021

Ladda ner: Ritning Kvarteret Humlen 10 Gruppboende (pdf)
 
För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Olovsson (S), styrelseordförande KFAB
Telefon: 070-211 34 60
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.se

Ingmar Eriksson, vd KFAB
Telefon: 0150-571 02
E-post: ingmar.eriksson@kfab.se

Ulrica Truedsson (S), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden
Telefon: 0150-571 66
E-post: ulrica.truedsson@katrineholm.se

Kategorier: Nyheter