MINA SIDOR
Stäng meny

KFAB ett företag i tillväxt

20 mars 2018

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) redovisar ett ökat resultat, 10,8 miljoner kronor, (Mkr) (8,2 Mkr år 2016), efter finansiella poster. KFAB investerar mer än någonsin. Under året har 103 Mkr (54 Mkr) investerats i fastigheterna. För 2018 uppgår de planerade investeringarna till närmare 300 Mkr med bland annat nybyggnation av drygt 100 lägenheter i kvarteret Hästen centralt i Katrineholm, en ny brandstation för Katrineholm och Vingåker. De närmaste åren planeras för historiskt höga investeringsnivåer med bland annat nybyggnationer av två skolor i centrala Katrineholm och ett äldreboende vid Strandgården.

En förutsättning för att klara av den höga investeringstakten är att vi ökar det ekonomiska resultatet och på olika sätt tillskjuter nytt kapital till bolaget. Investeringarna är något Katrineholm behöver för att kunna växa och utvecklas som en attraktiv kommun att leva och bo i.

Det är en utmaning att hantera den höga investeringstakten. Tillsammans med våra medarbetare är det vår målsättning att både hantera den höga tillväxten samtidigt som vi fortsätter leverera hög service till våra kunder, säger Ingmar Eriksson VD KFAB.

Marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2017 till 2 104 miljoner kronor (2 069 Mkr). Bokfört värde uppgick till 1 192 Mkr kronor (1 153 Mkr).

2017 i siffror

Siffror för 2016 anges inom parentes.

  • Nettoomsättningen uppgick till 296,2 (284,4) Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 40,4 (37,5) Mkr
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 10,8 (8,2) Mkr
  • Årets vinst uppgick till 7,9 (6,7) Mkr
  • Balansomslutningen uppgick till 1 485 (1 331) Mkr
  • Soliditeten per 31/12 2017 uppgick till 10,1 (10,7) %
  • Investeringar i fastigheter uppgick till 103 (54) Mkr
  • Marknadsvärde fastigheter 2 104 (2 069) Mkr
  • Bokfört värde 1 192 (1 153) Mkr


För ytterligare information vänligen kontakta Katrineholms Fastighets AB (KFAB):

Fredrik Olovsson, Styrelseordförande KFAB
Telefon: 070-211 34 60
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.se

Per-Åke Perman, Ekonomichef KFAB
Telefon: 0150-571 09
E-post: per-ake.perman@kfab.se

Ingmar Eriksson, VD KFAB
Telefon: 0150-571 02
E-post: ingmar.eriksson@kfab.se

Kategorier: Nyheter