MINA SIDOR
Stäng meny

KFAB har högst Nöjd Kund Index (NKI) i Sverige enligt Evimetrix mätning för 2018

29 november 2018

KFAB levererar det högsta Nöjd Kund Index (NKI) i Evimetrix jämförelse av drygt 40 allmännyttiga bostadsbolag i Sverige och tar därmed första platsen i deras mätning för 2018.

KFAB har de mest nöjda bostadshyresgästerna, men får även ett bra resultat för nöjda hyresgäster i de kommunala verksamhetslokalerna. Med detta höga resultat når KFAB sina affärsmål för 2018 både för bostäder och lokaler. KFAB kniper i år därmed första platsen då bolagets NKI ökar från 74 i tidigare mätning till 75.

Framgångsfaktorn för KFAB synes vara en hög servicegrad och god lyhördhet för bostadsgästernas behov och önskemål. Detta i kombination med bra lägenheter i välskötta bostadsområden.

− Vi har aktivt jobbat med ett antal fokusområden sedan den förra mätningen. Detta arbete, personalens engagemang och genom att lyssna på och jobba nära våra kunder har det gett tydliga resultat. Det är mycket glädjande att vi nu också når våra uppsatta affärsmål för 2018 vad gäller NKI, säger Ingmar Eriksson VD på KFAB.

KFAB förvaltar även de kommunala verksamhetslokalerna och även här placerar sig KFAB högt. I årets mätning placerar sig KFAB på en god sjätteplats med ett NKI-värde på 65, tidigare värde var 64. Drygt 80 kommunala fastighetsorganisationer runt om i Sverige har varit med i Evimetrix mätning för 2018. De kommunala lokalhyresgästerna ger höga betyg på servicegraden och i jämförelse med många andra uppvisar KFAB en god förmåga att lyssna till, ta in och möta verksamheternas behov och önskemål.

– KFAB har vad vi kan se mycket väl fungerande processer och rutiner. Det gäller såväl hur bostäder och lokaler förvaltas och underhålls som hur man bryr sig om och lyssnar till hyresgästerna. Dialogen med hyresgästerna är här mycket väsentlig eftersom det är så man kan möta och motsvara hyresgästernas förväntningar, säger Alf Brydolf-Berg VD på Evimetrix.

För ytterligare information vänligen kontakta Katrineholms Fastighets AB (KFAB):

Ingmar Eriksson, VD KFAB
Telefon: 0150-571 02
E-post: ingmar.eriksson@kfab.se

Björn Johansson, marknadschef KFAB
Telefon: 0150-571 12
E-post: bjorn.johansson@kfab.se

Kategorier: Nyheter