MINA SIDOR
Stäng meny

KFAB och KIAB levererar ett starkt och stabilt resultat för 2018

31 mars 2019

Den 18 mars föredrogs årsredovisningen för bolagens styrelser. KFAB redovisar en vinst om 9,3 mkr efter skatt. Soliditeten minskar från 10,1 till 9,7 %. Denna minskning beror främst på en hög investeringstakt. Exempelvis har nybyggnationen av hyresrätter i kvarteret Hästen samt kommunens nya brandstation färdigställts.

KIAB redovisar en vinst om 1,7 mkr efter skatt. Soliditeten minskar från 28,9 till 26,1 %. Även KIAB har en hög investeringstakt. Den största investeringen under 2018 var färdigställandet av Service- och Teknikförvaltningens nyrenoverade lokaler vid kvarteret Rådmannen.

– Ett kundfokuserat förhållningssätt och en hög uthyrningsgrad ger de båda bolagen ekonomiska möjligheter att fortsätta utveckla fastigheterna. Fler bostäder, stora investeringar och renovering av det äldre beståndet kombineras med höga kundbetyg och stabila ekonomiska resultat, säger Fredrik Olovsson, styrelseordförande i KFAB.

För framtiden gäller det att hitta en balans mellan resultat och investeringar för att om ett par år öka soliditeten och skapa förutsättningar för en jämnare ekonomi. KFAB ser redan att det kommande projektet med ett nytt hyreshus i kvarteret Pantern inte kommer att påverka soliditeten negativt då denna investering är mycket mindre än den i kvarteret Hästen.

– Jag är även glad över att de insatser vi gjort för att minska skadegörelsen ger resultat, säger Fredrik Olovsson.

Vi fortsätter att minska sjukfrånvaron som för 2018 var 2,4 %. Vakanserna har minskat ytterst lite och uppgår till 0,5 % mot tidigare år om 0,1%.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Olovsson, Styrelseordförande KFAB
Telefon: 070-211 34 60
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.se

Ingmar Eriksson, vd KFAB
Telefon: 0150-571 02
E-post: ingmar.eriksson@kfab.se

Kategorier: Nyheter