MINA SIDOR
Stäng meny

KFAB redovisar ett starkt och stabilt resultat 2019

16 mars 2020

– Vi presenterar ett väldigt starkt resultat för KFAB och KIAB för 2019. Vi har bra tryck både på bostadsmarknaden och för industrilokaler i Katrineholm. Ordentliga resultat är nödvändiga för att vi ska kunna fortsätta renovera och bygga nytt i den takt som behövs framåt, säger Fredrik Olovsson, styrelseordförande i KFAB.

Med en vinst om 22,9 mkr efter skatt är soliditeten oförändrat 9,7 procent. KFAB har en målsättning om att långsiktigt öka soliditeten och för en fortsatt stabil ekonomi i företaget. Under 2019 har investeringstakten i både bostäder och kommunala verksamhetslokaler varit hög. För att bibehålla och stärka soliditeten framöver bör resultatnivåerna öka, då vi inom en femårsperiod genomför stora investeringar.

Under 2019 har nybyggnationen av hyresrätter i kvarteret Hästen färdigställts med 54 nya lägenheter vid Eriksbergsvägen. Två nybyggda förskolor har uppförts vid Örnen, Teatergatan 5 och Karamellen vid Östra skolan. Vidare har renoveringen av lägenheterna i kvarteret Sågen färdigställts.

Vi fortsätter att minska sjukfrånvaron som för 2019 var 2,0 procent mot 2,4 procent 2018.
 
För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Olovsson, Styrelseordförande KFAB
Telefon: 070-211 34 60
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.se

Kategorier: Nyheter