MINA SIDOR
Stäng meny

KFAB satsar på nybyggnation

24 april 2012

Efter många år utan nybyggnation satsar vi nu åter på att producera lägenheter efter dagens behov och standard. Redan 2003 gick det att läsa i förslag till bostadspolitiskt program om behovet av centrumnära bostäder med hiss. Så sent som i lördags, den 21 april, lämnade vår förre stadsminister och katrineholmare Göran Persson, på Näringslivsdagen följande kommentar: ”Katrineholm ska satsa på bra bostäder, skola och omsorg”. Något som vi helt instämmer i och nu tagit fasta på.

KFAB:s VD Ingmar Eriksson säger ”Vi tror på ett framtida bostadsbyggande i Katrineholm”.
Med anledning av detta konstaterande har KFAB införskaffat tomterna i kvarteret Hästen 2, 4, 5, 6 och 7 med avsikt att producera två högre och några lägre hus i kvarteret . Husen planeras till 8 våningar och de lägre troligtvis till 4 våningar. I första hand kommer husen att innehålla 2- och 3-rumslägenheter.

Husen kommer att ligga invid korsningen Linnévägen – Eriksbergsvägen och i samma korsning ligger ICA Näras servicebutik. Givetvis kommer husen att ha hissar och all tänkbar boendeservice för ett bekvämt boende. I höst kommer förbileden att öppnas med resultatet att trafiken minskar väsentligt och trafikljusen försvinner förmodligen på sikt. Att den utbyggda stadsparken ligger i anslutning till kvarteret skapar möjligheter till sköna dagar i stans största trädgård.

När alla praktiska frågor är lösta kan vi bli mer konkreta i möjligheterna kring detta boende. Här intill ser du exempelbilder på hur kvarteret Hästen kan komma att se ut.

Under planeringsarbetet kommer KFAB via enkäter att undersöka marknadens intresse, synpunkter och önskemål på denna form av boende.

KFAB:s marknadschef Björn Johansson säger ”Vi har lyssnat på marknadens behov och nu erbjuder vi återigen ett centralt, modernt och bekvämt boende”.

120424 KFAB satsar på nybyggnation 2

Längst ner till vänster syns kvarteret Kamelen utmed Vasavägen in mot Stadsparken. Ner till höger syns Filadelfiakyrkan och mitt emot ligger det nya kvarteret Hästen utmed Linnévägen och Eriksbergsvägen.

120424 KFAB satsar på nybyggnation 2

Kvarteret Hästen sett från Eriksbergsvägen med Filadelfiakyrkan rakt över Linnévägen.

Kategorier: Reportage