MINA SIDOR
Stäng meny

KFAB tecknar samverkansavtal med NCC för projektering av nya Järvenskolan

18 maj 2018

– Katrineholms kommun växer och behoven av moderna skollokaler blir allt större kommande år. Att vi i KFAB nu kan gå vidare och teckna samverkansavtal med NCC för projekteringen av nya Järvenskolan är ett viktigt steg. Det ger på något års sikt fler klassrum för elever och lärare med bra möjligheter för skolans utveckling, säger Fredrik Olovsson (S) styrelseordförande i KFAB.

KFAB har fått uppdraget från kommunstyrelsen i Katrineholm att projektera, upphandla och bygga nya Järvenskolan. I samband med detta ska Järvenhallen utökas med en idrottshall med tillhörande omklädningsrum. Den totala ytan uppgår till 9 650 kvm, varav skola 8 500 kvm och idrottshall 1 150 kvm.

Järvenskolan ska vara modern med ny teknik och planeras utifrån tre särskilda aspekter: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I social hållbarhet ingår bland annat att skapa en trygg skola där vi ser till alla elevers behov. Skolan kommer att ge plats för 1 300 elever.

– Järvenskolan kommer att byggas enligt miljöbyggnad Silver som innebär att det ställs höga miljökrav på bland annat ljud, radon, ventilation, fuktsäkerhet, energianvändning, dagsljus och inomhusklimat. Detaljplanen beräknas vara klar fjärde kvartalet 2018 och planerad byggstart beräknas till januari 2019, säger Fredrik Olovsson.

Den nya detaljplanen bedöms kunna antas under fjärde kvartalet 2018. Under 2018 kommer projektering av nya skolan att genomföras, för att sedan påbörja byggnationen under första kvartalet 2019. Den nya skolan planeras stå klar i januari 2022.

Preliminära datum för byggnation:

Byggstart av nya delen
Byggtid 2 år, beräknas klart
januari 2019
januari 2021
Byggstart (ombyggnad) Tallåsskolan
Byggtid 6 mån, beräknas klart
januari 2021
juni 2021
Byggstart (ombyggnad) Kupolen
Byggtid 4-6 mån, beräknas klart
juni 2021
januari 2022

Fakta

Total yta 10 300 kvm, varav skola 8 500 kvm, idrottshall 1 150 kvm
Byggår 2019
Antal elever 1 300
Detaljplan klar Kvartal 4 2018
Upphandlingsform Samverkan i projektering och totalentreprenad vid utförande
Miljökrav Miljöbyggnad Silver
Energikrav 70% av BBR krav
Sociala krav Enligt KFAB fastställd policy

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Olovsson, Styrelseordförande KFAB
Telefon: 070-211 34 60
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.se

Ingmar Eriksson, vd KFAB
Telefon: 0150-571 02
E-post: ingmar.eriksson@kfab.se

Kategorier: Nyheter