MINA SIDOR
Stäng meny

KFAB upphandlar byggnation av ny skola på Norr

28 mars 2018

– Norr är en stadsdel som växer kraftigt i Katrineholm kommande år. Det planeras för hundratals nya bostäder och redan idag behövs mer plats i skolan. Att KFAB nu går ut och upphandlar en ny skola på norr är offensivt och framtidsinriktat, säger Fredrik Olovsson (S) styrelseordförande i KFAB.

KFAB har fått uppdraget från kommunstyrelsen i Katrineholm att projektera, upphandla och bygga en ny skola på norr. Detaljplanen bedöms kunna bli klar i juni 2019 och därefter sker byggstart. Skolan beräknas stå klar till skolstart 2021.

Den totala ytan kommer uppgå till ca 7 000 kvm och kommer ge plats för 630 elever i årskurs F-6. En idrottshall med tillhörande omklädningsrum kommer även byggas.

Entreprenaden sker i samverkansform vilket innebär att man projekterar tillsammans med entreprenören mot gemensamt uppställda mål.

– Det är väldigt roligt att Katrineholm växer. När nu den norra delen av staden kommer att expandera kraftigt, så känns det väldigt kul att vi kan få skapa något helt nytt för eleverna. En ny skola, med lärmiljöer som är bättre anpassad för nuvarande läroplan och som kan understödja arbetet med att höja skolresultaten i kommunen, säger Johan Söderberg, Ordförande Bildningsnämnden.

FAKTA

Total yta 7 000 kvm, inkl. idrottshall
Byggår 2019
Antal elever 630
Detaljplan klar Kvartal 2 2019
Anbud Inlämnas senast maj 2018
Upphandlingsform Samverkan i projektering och totalentreprenad vid utförande
Miljökrav Miljöbyggnad Silver
Energikrav 70% av BBR krav
Sociala krav Enligt KFAB fastställd policy

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Olovsson, Styrelseordförande KFAB
Telefon: 070-211 34 60
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.se

Johan Söderberg, Ordförande Bildningsnämnden
Telefon: 072-235 19 61
E-post: johan.soderberg@katrineholm.se

Kategorier: Nyheter