MINA SIDOR
Stäng meny

KFAB upphandlar byggnation av nya Järvenskolan

16 mars 2018

– Katrineholms kommun växer och behoven av moderna skollokaler är stort. Att vi i KFAB nu kan gå vidare och upphandla en ny skola känns väldigt roligt och framtidsinriktat. Det ger fler klassrum för elever och lärare med bra möjligheter för skolans utveckling, säger Fredrik Olovsson (S) styrelseordförande i KFAB.

KFAB har fått uppdraget från kommunstyrelsen i Katrineholm att projektera, upphandla och bygga nya Järvenskolan. I samband med detta ska Järvenhallen utökas med en idrottshall med tillhörande omklädningsrum. Den totala ytan uppgår till 9 650 kvm, varav skola 8 500 kvm och idrottshall 1 150 kvm.

Järvenskolan kommer att ge plats för 1 300 elever. Skolan ska vara modern med ny teknik och planeras utifrån tre särskilda aspekter: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I social hållbarhet ingår bland annat att skapa en trygg skola där vi ser till alla elevers behov.

Ett planarbete för ny detaljplan av området har påbörjats och bedöms kunna antas under hösten 2018.

Skolans verksamhet kommer att vara i drift under hela byggtiden. Vilket innebär att det kommer vara viktigt med hänsyn, säkerhet, provisorier, installationsfunktioner och att minimera störande arbeten under byggtiden.

– Järvenskolan kommer att byggas enligt miljöbyggnad Silver som innebär att det ställs höga miljökrav på bland annat ljud, radon, ventilation, fuktsäkerhet, energianvändning, dagsljus och inomhusklimat. Detaljplanen beräknas vara klar tredje kvartalet 2018 och planerad byggstart beräknas till januari 2019, säger Fredrik Olovsson.

Byggnationen kommer att ske i tre etapper.

Preliminära datum för byggnation

Byggstart av nya delen
Byggtid 2 år, beräknas klart
januari 2019
januari 2021
Byggstart (ombyggnad) Tallåsskolan
Byggtid 6 mån, beräknas klart
januari 2021
juni 2021
Byggstart (ombyggnad) Kupolen
Byggtid 4-6 mån, beräknas klart
juni 2021
januari 2022

Fakta

Total yta 10 300 kvm, varav skola 8 500 kvm, idrottshall 1 150 kvm
Byggår 2019
Antal elever 1 300
Detaljplan klar Kvartal 3 2018
Anbud Inlämnas senast april 2018
Upphandlingsform Samverkan i projektering och totalentreprenad vid utförande
Miljökrav Miljöbyggnad Silver
Energikrav 70% av BBR krav
Sociala krav Enligt KFAB fastställd policy

Ladda hem

Järvenskolan ritningar (pdf)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Olovsson, Styrelseordförande KFAB
Telefon: 070-211 34 60
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.se

Johan Söderberg, Ordförande Bildningsnämnden
Telefon: 072-235 19 61
E-post: johan.soderberg@katrineholm.se

Kategorier: Nyheter