MINA SIDOR
Stäng meny

Kraftigt minskad skadegörelse efter åtgärder

27 mars 2019

– Våra insatser med kameraövervakning, belysningsåtgärder och ett fokus på trygghet har halverat skadegörelsen på skolor och förskolor under 2018. Det är viktigt att den utvecklingen håller i sig, säger Fredrik Olovsson, styrelseordförande i KFAB.

Våra skolor och förskolor har de senaste åren varit mycket utsatta för skadegörelse. Under 2018 uppgick skadegörelsen, såsom klotter och glaskross till 500 tkr jämfört med tidigare år där kostnaden uppgick till 1000 tkr. KFAB bygger successivt ut kameraövervakningen efter ansökningsförfarande. Ett exempel där kameraövervakningen gett positiv effekt är vid Sandbäcksskolan där skadegörelsen sjunkit från 125 tkr på helåret 2017 till 27 tkr 2018.

– Det är inte bara en ekonomisk fråga att minska skadegörelsen. Barn och personal ska inte behöva uppleva den otrygghet och störning som det innebär att komma till sönderslagna lokaler, säger Fredrik Olovsson.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Olovsson, Styrelseordförande KFAB
Telefon: 070-211 34 60
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.se

Ingmar Eriksson, vd KFAB
Telefon: 0150-571 02
E-post: ingmar.eriksson@kfab.se

Kategorier: Nyheter