MINA SIDOR
Stäng meny

Med anledning av COVID-19, Coronaviruset

10 april 2020

KFAB följer aktivt händelseutvecklingen vad gäller Coronaviruset och samverkar med Katrineholms kommun. Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra viktiga instanser.

Med anledning av den pågående Corona-pandemin och i syfte att ytterligare bidra till att minska smittspridningen i samhället ändrar vi tillfälligt vår rutin för felanmälan och felavhjälpning. Nu gäller att KFAB kommer prioritera och avhjälpa endast akuta fel. Med akut fel avses sådant som kan innebära risk för personskada eller skada på fastigheten. När det gäller andra typer av fel som ej kan betraktas som akuta så ber vi er avvakta och återkomma med dessa till dess situationen i samhället normaliserats.

Tillsvidare är vårt Kundcenter stängt för externa besök. Vi har utökat våra telefontider till alla vardagar kl 10–12 och 13-15, telefon 0150-571 30.

Som kund är du alltid välkommen att kontakta oss. Just nu rekommenderar vi dig att göra dina ärenden via Mina sidor, bostadsappen eller via telefon.

Vi hoppas på förståelse för denna åtgärd hos dig som hyresgäst och tackar för din medverkan.

Due to COVID-19, the Coronavirus

KFAB actively monitors the development of the Coronavirus event and cooperates with Katrineholm municipality. We follow recommendations from the Public Health Authority (Folkhälsomyndigheten) and other important authorities.

Due to the on going Corona pandemic and with the aim of further reducing the spread of infection in our society, we temporarily change our routine for fault report/complaint. KFAB will prioritize and remedy only emergency faults. Emergency faults are those that could pose a risk of personal injury or property damage. With regard to other types of complaint that cannot be regarded as emergency faults, we ask that you wait and return when the situation in society is normalized.

For now, our Customer Center is closed for external visits. We have extended our telephone hours to all weekdays at 10-12 and 13-15, telephone 0150-571 30.

As a customer, you are always welcome to contact us. Right now we recommend you to do your business through My pages, the housing app or by phone.

We hope for understanding by you as a tenant and thank you for your participation.

Please read:
Protect yourself and others from the spread of infection in different languages.
 

Om du får problem att betala hyran relaterat till Coronaviruset

Många förändringar sker nu till följd av Corona-krisen, inte minst på arbetsmarknaden. Vi som hyresvärd följer vår branchorganisation Sveriges Allmännyttas rekommendationer och råd i den här frågan.

– Som branschorganisation för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag, är vår grundläggande inställning att inga hyresgäster ska behöva sägas upp med anledning av corona-pandemin. Det är kommunernas socialtjänster som ansvarar för att enskilda får den hjälp de behöver, till exempel genom försörjningsstöd, för att kunna betala hyran, säger Anders Nordstrand,
vd Sveriges Allmännytta.

(Uppdaterad 2020-04-10)

Kategorier: Nyheter