MINA SIDOR
Stäng meny

Minskad skadegörelse på skolorna i Katrineholm

6 september 2018

Skadegörelsen på Katrineholms skolor har minskat ordentligt i år. Efter flera år med ökade problem i form av glaskross, klotter och annan skadegörelse är trenden nu positiv.

Det kommunala fastighetsbolaget KFAB fortsätter dock med fler åtgärder. I dagarna monteras även kameror på Skogsborgsskolan som är en av de skolor i Katrineholms kommun som har haft stora problem med skadegörelse. KFAB har fått beviljat tillstånd att sätta upp kameraövervakning på Skogsborgsskolan och totalt kommer nu 23 st kameror att monteras på skolhus och matsal.

– Nu är det Skogsborgskolans tur eftersom det var den skolan som hade mest skadegörelse förra året. Vi ser att kamerorna har gett god effekt med mycket mindre skadegörelse och inbrott. Vi ser ett stort värde i att kameraövervaka våra fastigheter eftersom detta genererar minskat sabotage, tryggare utemiljöer och tryggare arbetsmiljö för elever och personal i våra skolor, säger Fredrik Olovsson, styrelseordförande på KFAB.

– Sedan tidigare finns kameraövervakning på Sandbäcksskolan och där har vi sett en kraftig minskning av skadegörelse. I princip är skadegörelsen nere på noll och under 2018 har det hittills bara skett skadegörelse vid ett tillfälle, säger Tobias Lundqvist, fastighetschef på KFAB.

Vi kommer att ansöka om tillstånd för att få sätta upp kameror även på Västra skolan och Duveholmsgymnasiet.

För ytterligare information vänligen kontakta Katrineholms Fastighets AB (KFAB):

Fredrik Olovsson, Styrelseordförande KFAB
Telefon: 070-211 34 60
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.se

Tobias Lundqvist, fastighetschef KFAB
Telefon: 0150-570 86
E-post: tobias.lundqvist@kfab.se

Kategorier: Nyheter