MINA SIDOR
Stäng meny

Nu bygger vi ny högstadieskola i Katrineholm

12 februari 2020

KFAB har idag tecknat avtal med NCC gällande byggnationen av den nya Järvenskolan i Katrineholm. Bygglovshandlingar kommer nu att lämnas in och byggstart beräknas ske i mitten av april 2020.

Projektering har pågått sedan maj 2018 då samverkansavtalet tecknades med NCC.

Järvenskolan blir modern med ny teknik och planeras utifrån tre särskilda aspekter: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I social hållbarhet ingår bland annat att skapa en trygg skola där vi ser till alla elevers behov.

Projektet omfattar totalt cirka 10 300 kvm varav cirka 1 200 kvm är en ny idrottshall. Den större delen handlar om en tillbyggnad av nya skollokaler som dockas till befintlig skolbyggnad.

Den nya Järvenskolan planeras stå klar till höstterminen 2022.

 

Från vänster: Denis Osmanlic Projektcontroller KFAB, Anders Nordh Byggprojektledare KFAB, Marcus Sandlund Affärschef NCC, Ingmar Eriksson VD KFAB och Anders Bürger Projektchef NCC.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Olovsson, Styrelseordförande KFAB
Telefon: 070-211 34 60
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.se

Ingmar Eriksson, vd KFAB
Telefon: 0150-571 02
E-post: ingmar.eriksson@kfab.se

Kategorier: Nyheter