MINA SIDOR
Stäng meny

Ny driftorganisation för KFAB

7 oktober 2010

KFABs verksamhet indelas i två områden: bostäder och verksamhetslokaler. Affärsområdet bostäder vänder sig till den lokala bostadsmarknaden med uthyrning av lägenheter och vissa lokaler. Affärsområdet verksamhetslokaler vänder sig till Katrineholms kommun eller kommunalt närstående verksamheter. Exempel på lokaler är skolor, förskolor, äldreboende med mera. Därutöver finns dotterbolaget KIAB som också hyr ut lokaler, mer anpassade för näringslivet.

101007 Ny driftorganisation för KFAB

Den 1 oktober sjösattes KFABs nya driftorganisation och den berör såväl bostadsförvaltningen som lokalförvaltningen.

– Vi har högt uppsatta mål både vad gäller ekonomi och miljö, och för att nå dit måste vi optimera verksamheten. Den nya organisationen kommer att ge oss den möjligheten, säger KFABs fastighetschef Stefan Jansson.

– Vi sätter stort fokus på våra kunder och hur vi ska kunna serva dem på bästa sätt, fortsätter Stefan Jansson.

För verksamhetslokalerna blir den största skillnaden mot tidigare att fastighetsskötarna delas upp i två grupper, servicetekniker och drifttekniker. På så vis ökar vi kunskaperna inom grupperna och kompetensnivån höjs. Servicegruppen har kunden i fokus och avhjälper akuta fel inom byggnaden, exempelvis lås och larm. De medverkar vid skyddsronder, elrevisioner med mera som görs inom kommunala verksamheter. Driftgruppen tar hand om tekniska installationer och har stort fokus på energioptimering.

– Genom dessa förändringar har vi skapat förutsättningar för att uppfylla framtida miljö- och energibesparingsmål, sammanfattar Stefan Jansson. Nöjdare kunder som får sina förväntningar uppfyllda är också en konsekvens av ändringen.

Inom affärsområde bostäder har bovärdarna centraliserats och utgår från Skolgatan 3.

– Fördelarna med att vara samlade på ett ställe är att vi på ett bättre sätt kan ställa upp för varandra vid exempelvis frånvaro, vilket innebär att våra hyresgäster får en bättre service, säger Stefan Jansson.

– Vi skapar förutsättning för att utveckla gemensamma rutiner i vårt arbete och möjliggör kompetensöverföring.

Fortfarande har bovärdarna ansvar för sitt område. Ledord är helt, rent, snyggt och tryggt.
Till hjälp finns också en hantverksgrupp som har till uppgift att stödja övriga grupper med bygg- och servicearbeten, verksamhetsanpassningar samt mindre ombyggnader och målningsarbeten.

Sammanfattningsvis innebär den nya driftorganisationen ett mer offensivt tänkande där fokus flyttas till kunderna och deras behov.

– Vår image ska kännetecknas av låga förvaltningskostnader, hög servicenivå och bästa kvalité, avslutar Stefan Jansson.

Kategorier: Reportage