MINA SIDOR
Stäng meny

Nya hyror 2018

27 februari 2018

Hyresförhandlingarna gällande 2018 års hyror slutfördes i början av året. Parterna träffade då dels en överenskommelse om en generell ökning av hyrorna för bostäder med 1,2%. Höjningen av hyran kommer bland annat täcka ökade avgifter och kostnader för el, fjärrvärme och vatten.

Vidare träffade parterna en överenskommelse om att justera priser för alla tillval som exempelvis tvättmaskiner, diskmaskiner, säkerhetsdörrar m.m. Bakgrunden är att priserna på dessa produkter har varierat över tid. Följden har blivit att lika tillval i lika lägenheter har kostat olika. Det här har vi nu rättat till och fr o m 1 april kostar exempelvis en diskmaskin lika mycket var den än är installerad i vårt fastighetsbestånd.

Den nya hyran gäller retroaktivt från den 1 januari 2018. Ingen retroaktivitet gäller för tillvalspriserna.

Parkeringsplatser och garage har höjts med i genomsnitt 4%.

Din nya hyra inklusive ny kostnad för eventuellt tillval framgår av hyresavierna vi nu skickat ut avseende april, maj och juni. Den retroaktiva hyresökningen för januari, februari och mars finns med som en engångspost på hyresavin för april.

Tilläggas bör att det finns bostäder som är undantagna från denna hyresjustering. Det är våra nyproducerade bostäder på Kungsgatan 35 och Linnévägen 31.

Kategorier: Nyheter