MINA SIDOR
Stäng meny

Ökad fokus hos KFAB på problematiken kring otillåten andrahandsuthyrning

20 juni 2016

svarthandel

Problem med svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning är ett växande problem på bostadsmarknaden i hela Sverige. Bostadsföretagen gör bedömningen att ca 10 procent av de kommunala bestånden finns inom den svarta bostadsmarknaden och att andelen stiger. Hur stor andel som finns inom denna marknad i Katrineholm är svårt att säga men vi vet att den existerar.

– Som kommunalt bostadsföretag vill vi bedriva en ansvarsfull förmedling och uthyrning av bostäder. En översyn av bolagets uthyrningspolicy har därför gjorts och KFAB:s styrelse har beslutat att ny policy kommer träda i kraft fr o m den 1 september 2016, berättar Björn Johansson, marknadschef på KFAB.

Vidare ökar KFAB fokus på problematiken kring svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning. Skälen till detta är främst att denna illegala verksamhet korrumperar bostadsmarknaden, minskar tilliten till våra uthyrningsrutiner och otrygghet skapas i våra bostadsområden. Verksamheten leder också till att omsättningen av lägenheter på bostadsmarknaden minskar och därmed kan färre lägenheter erbjudas bostadssökande.

För samhället uppstår en situation med okänt antal boende i bostadsområdena, vilket i sin tur innebär att det blir svårt att planera för skola och barnomsorg m.m. Bidragsbedrägerier förekommer och i dess yttersta förlängning kan problemen leda till en bristande tillit till välfärdssamhället.

Kategorier: Nyheter