MINA SIDOR
Stäng meny

Problem med råttor

29 september 2016

KFAB vill med anledning av medias fokusering på råttproblemen i ett av våra bostadsområden göra följande uttalande.

Det aktuella bostadsområdet är nyligen renoverat och KFAB har investerat ca 80 miljoner kronor innefattande nya stammar, energieffektiviseringar, nya fönster, balkonger, nya tvättstugor m m vilket gör att området håller en hög standard. KFAB tar problem med skadedjur på största allvar och har från första stund då problemet uppdagades i området vidtagit extraordinära åtgärder.

De åtgärder som vidtagits är bland annat:
Vår entreprenör vad gäller bekämpning av skadedjur är och har varit inkallad sedan problemet blev känt. Rondering sker minst två gånger per vecka.
Städningen via vår entreprenör i området har successivt utökats från två tillfällen per vecka vilket vanligtvis sker, till att genomföras fem gånger per vecka.
KFAB ronderar området varje dag med egen personal.
Frågan har behandlats på informationsmöten och bostadsträffar.

Kategorier: Nyheter