MINA SIDOR
Stäng meny

Renoveringsarbete i kvarteret Sågen

25 oktober 2018

KFABs renoveringsarbete i kvarteret Sågen som bland annat omfattar byte av stammar uppmärksammas för närvarande i lokal media.

Vid större renoveringar som denna kommer hyresgästerna att få kompensation enligt de överenskommelser vi har. Vi ersätter enligt en central uppgörelse mellan SABO och Hyresgästföreningen.

Spisar, kylar och frysar är i drift under i stort sett hela stambytestiden, det finns uppvärmda duschar och toaletter på innergården. Det finns toaletter i våra tvättstugor. Särskilt utrymme finns också i kvarteret för matlagning.

KFAB har i ett tidigt skede informerat sina hyresgäster genom bland annat hyresgästmedgivande och genom informationsmöten i respektive huskropp. Vi ser att det är ytterst viktigt att våra hyresgäster medverkar på våra informationsmöten.

Vi är mycket väl medvetna om att omfattande arbeten som stambyten är väldigt besvärligt och påfrestande för våra hyresgäster. Emellertid är det nödvändigt att utföra arbetet när husen blir så gamla som i kvarteret Sågen. Vi planerar för så små störningar som möjligt och kommer i samarbete med våra entreprenörer fortsätta göra vårt yttersta för att minimera olägenheterna för våra hyresgäster. Vi kommer också se över hur vi på ett ännu bättre sätt kan informera om kommande insatser då vi förstått att det har funnits brister.

Kategorier: Nyheter