MINA SIDOR
Stäng meny

Stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

3 februari 2017

KFAB har beviljats stöd hos Boverket för deras projekt ”Bättre mötesplatser”. Projektet avser upprustning och renovering av befintlig anläggning i utemiljön för bostadsområdena Sågen 1 och Sågen 2.

I projektet ingår lekplatser, bänkar, buskar, förbättrad belysning och förbättrad uppsikt i området. Ytor behöver omstruktureras och det är tänkbart att fotbollsplanen får ett annat läge i området. Vid behov kommer sittgrupper flyttas och bytas ut. Belysningen ska ses över och kompletteras.

Den totala kostnaden för åtgärden beräknas uppgå till 1 812 500 kronor inklusive moms. KFAB får ett ekonomiskt stöd med 906 250 kronor inklusive moms.

Kategorier: Nyheter