MINA SIDOR
Stäng meny

Stortorgets nya kläder börjar ta form

23 november 2015

Byggnadsnämnden beslutade den 10 december 2013 att Samhällsbyggnadsförvaltningen skulle få i uppdrag att upprätta en detaljplan för Stortorget i syfte att skapa möjligheter för ett mer aktivt folkliv. Omgestaltning av torgytan, samt uppförandet av en ny byggnad längs med Fabriksgatan på torgets norra sida, ska vara huvudpunkterna i arbetet.

Katrineholms kommun och KFAB i samarbete med Sveriges Arkitekter arrangerade en tävling för att få fram förslag på det nya huset. Den 25 april 2014 var det tävlingsstart. När tävlingen avslutades tio veckor senare hade 135 förslag mottagits, var av de flesta kom från arkitektkontor i Sverige, men även ett dussintal andra länder lämnade in bidrag. Det förslag som slutligen valdes ut som vinnare var ett rationellt hus i skimrande festkläder: ett bostadshus med kommersiella lokaler i bottenplan, där fasaden är täckt av guldskimrande metall. Arkitekterna bakom förslaget heter Andreas Bengtsson, Anna Carlsson och Johanna Enhörning (Nyréns Arkitektkontor). ”Klädd till fest” kallar de sitt förslag, som de tycker anpassar sig till dagens situation och Katrineholms historia, men ändå pekar mot framtiden.

Klädd till fest 2Juryn motiverar det vinnande förslaget med att ”Klädd till fest” är ett förslag som är tydligt igenkännbart som ”hus” vad gäller proportioner och fasad, men som har utformats på ett inlevelsefullt sätt. Det klarar av att anpassa sig till stadens skala och ändå tillföra något nytt. Förslaget har funnits utställt till beskådan på Samhällsbyggnadsförvaltningen, på Kulturhuset Ängeln samt på Stortorget i Katrineholm under perioden 15 oktober till 5 november 2015.
KFAB har under hösten jobbat med att få ned produktionskostnaden för husbygget; kvadratmeterpriset var i dyraste laget. Nu har beslut tagits om att minska kostnaden till 21 500 kr per kvadratmeter, med hjälp av en entreprenör. Det innebär en besparing om ett par procent från utgångsläget. Besparingarna ska främst ske genom att utöka antalet lägenheter från 29 till 32, på bekostnad av lokalytan. Lokaler kan vara svårare än bostäder att få uthyrda till rätt pris.

Detaljplanen är klar först i juni, men KFAB kommer under våren att gå ut med en
upphandling där det beslutade kvadratmeterpriset och en kravspecifikation presenteras.
Byggstart blir hösten 2016, om planen inte överklagas.

Förslag nya Stortorget Katrineholm – Klädd till fest

Kategorier: Nyheter