MINA SIDOR
Stäng meny

Tuffare regler mot svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning

17 september 2019

Den 1 oktober 2019 börjar nya, mer ändamålsenliga regler mot svarthandel med hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning att gälla.

Förändringarna innebär omfattande lagskärpningar som berör olika typer av missbruk av hyresrätten – till exempel svarthandel, oskäliga andrahandshyror, felaktigt utnyttjande av andrahands-, bytes- och inneboendebestämmelserna.

Köp av hyreskontrakt blir brottsligt

 • Den som har köpt ett hyreskontrakt av en annan hyresgäst eller som har sålt eller försökt att sälja ett kontrakt ska kunna förlora hyresrätten med omedelbar verkan.

Bytesbestämmelserna skärps

 • Hyresgästerna ska som huvudregel ha bott i sina respektive lägenheter i minst ett år för att bytet ska beviljas av hyresnämnden.
 • Byte mot bostadsrätt eller villa ska inte godkännas av hyresnämnden.
 • Hyresnämnden ska kunna neka ett byte om det finns anledning att anta att otillåten ersättning betalats eller begärts.

Effektivare regler mot otillåten andrahandsuthyrning

 • Den som hyrt ut en hyreslägenhet i andrahand utan tillstånd förlorar hyreskontraktet med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltig ursäkt. Möjligheten att vidta rättelse för att förhindra förverkande utgår.
 • En förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand ska inte få ta ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler (max +15 %) och andra nyttigheter.
 • Vid upplåtelse av en del av lägenheten till inneboende får endast en proportionerlig andel av förstahandshyran tas ut.
 • Om en för hög hyra tas ut ska hyresgästen kunna förlora sitt kontrakt med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltig ursäkt.
 • Det införs en rätt för andrahandshyresgästen till återbetalning av två års överhyra.
 • Det blir brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en hyra som är oskälig enligt de nya reglerna för hyressättning vid andrahandsuthyrning. I ringa fall ska straff inte utdömas.
 • Om förstahandshyresgästen inte använder lägenheten som bostad i beaktansvärd utsträckning är uthyrningen att anse som andrahandsuthyrning, det vill säga inte inneboende.
Kategorier: Nyheter