MINA SIDOR
Stäng meny

Utbildning för kungar och piloter

23 november 2011

– Lära sig vad ett demokratiskt samhälle betyder. Och må bra i kropp och själ, så beskriver Helén Wolter kursen Vidare som hon är verksamhetsansvarig för.

Hon fortsätter. Genom regeringens demokratiuppdrag driver Åsa folkhögskola kursen i samarbete med KFAB och socialtjänsten i Katrineholm. Målsättningen är klar. Integration av människor som kommit som flyktingar eller invandrat och behöver förbättra på sin utbildning för kommande studier eller arbete.

Helen Wolter berättar att svenska språket binder ihop de olika delarna i kursen. Allt från ämnesstudier till praktiskt arbete som matlagning.

Under högst fyra terminer erbjuds deltagarna utbildning. I nuläget studerar 13 kvinnor och män i ett av KFAB:s våningsplan på Rönngatan 3 i Katrineholm. Erfarenheter från stora delar av världen är samlade, exempelvis Vietnam, Eritrea och Irak. Tankar och åsikter byts mellan deltagarna och handlar ibland även om ämnen som är tabu. Diskussioner om renlighet och könsroller är inte ovanliga.

De ansvariga från Åsa folkhögskola tycker att det är viktig att drömma kring framtida mål. Deltagarna svarar olika. Någon deltagare siktar lite skämtsamt på att bli kung, en annan vill bli pilot medan det för vissa handlar om att kunna studera vidare. Nog så viktig dröm för många på kursen.

Praktiskt arbete som att sy förkläden och sticka grytlappar ingår i kursen Vidare.
– Vi har sett en speciellt positiv effekt. Det är att deltagarna är fysiskt aktiva, säger Helén.
Knä- och ryggproblem försvinner, medicinkonsumtion minskar och deltagarna får en bättre balans i tillvaron. Dessutom fortsätter en del med egen träning. Ett flertal personer tränar numera regelbundet på gym i stan. Ett oväntad effekt som leder till integration i samhället.

Aulis Mättä-Hallin är boendekonsulent hos KFAB. Han säger:
– Kursen Vidare gör att Rönngatan blir lite mer levande. Dagverksamhet är bra för bostadsområdet.
KFAB:s insats för Vidare är att ställa upp med en del av lokalerna som nyttjas. Föreläsning är ett annat inslag som Aulis och hans kollegor utför.
– Vi pratar med deltagarna om trivsamt boende, skötsel och om hur man inte gör grannarna sura, lägger han till.

I framtiden vill Helén Wolter och hennes kollegor utveckla kursen. En idé är att finna faddrar som bjuder på sin kunskap. Syftet med detta är komma närmre verkligheten och ge deltagarna en vardaglig kontakt i samhället. En idé i integrationens tecken.


 

111123 Utbildning för kungar och piloter 1
Helén Wolter, verksamhetsansvarig från Åsa folkhögsskola och en initiativtagarna till kursen Vidare.
111123 Utbildning för kungar och piloter 2
Sonia Martins är assistent och leder deltagarna i ett av momenten som är matlagning.

 

111123 Utbildning för kungar och piloter 4
Aulis Määttä-Hallin är boendekonsulent hos KFAB.111123 Utbildning för kungar och piloter 5 
111123 Utbildning för kungar och piloter 3
Beståndsdelar för tillverkning av ljus plockas fram av en deltagare.

 

Kategorier: Reportage