MINA SIDOR
Stäng meny

Dags för underhåll av din lägenhet

Höjd standard eller hyresrabatt? Du väljer. Enligt HLU (Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) får du som hyresgäst numera välja själv när din lägenhet ska tapetseras eller målas om.

Inför varje nytt år skickar vi ut ett erbjudande till våra hyresgäster. I utskicket berättar vi vilket underhåll som är planerat för just din bostad under kommande år. För att få del av erbjudandet måste du svara innan årsskiftet. Det gör du enklast på Mina sidor under rubriken ”Hyresgäststyrt underhåll”.

Mina sidor - hyresgäststyrt underhåll

 

Normalt underhåll som ingår i hyran

  • Målning och tapetsering sker med 12 års intervall.
  • Köksluckor målas om vart 12:e år.

Nytt avtal där du som hyresgäst bestämmer

KFAB har tecknat ett avtal om HLU där villkoren tagits fram i samarbete med Hyresgästföreningen. Avtalet innebär att våra hyresgäster får större valfrihet. Det gäller vardagsrum, sovrum, hall och kök.

Du väljer när vi ska tapetsera om

Nu får du som hyresgäst välja själv om vi ska tapetsera om vart 12:e år som vi normalt gör, eller om det ska ske oftare eller mera sällan.  Mot en engångskostnad kan du få nya tapeter redan nästa år även om det inte gått tolv år sedan sist.

Du väljer tapeter

Du får välja tapeterna själv. Vi har ett standardutbud av tapeter att välja mellan.

 

Exempel blankett hyresgäststyrt underhåll
Exempel blankett ”Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, beställningslista för 2021”.

Avstå från det planerade underhållet och få hyresrabatt

Om du trivs med dina tapeter och de inte är alltför slitna kan du välja att avstå från en planerad renovering och istället få rabatt på hyran. Hur stor rabatten i så fall blir ser du på Mina sidor under ”Rabatt kr/år”. Om du väljer att avstå från det planerade underhållet behöver du inte meddela oss. Ifall vi inte fått något svar från dig vid årsskiftet om att du önskar får målat eller tapetserat, får du automatiskt hyresrabatt. Rabatten betalas ut i januari året efter underhållsåret. Det innebär att utbetalningen för underhållsåret 2021 sker i januari 2022. Du kan bara få hyresrabatt om det är mer än tolv år sedan din bostad senast målades eller tapetserades.

Underhåll som utförs tidigare än planerat

I det erbjudande som vi skickar ut om planerat underhåll i din lägenhet, kan du även välja något som heter Förtida underhåll. Det innebär att vi utför underhållsarbete i din lägenhet innan det gått tolv år sedan sist. Du får då betala en engångskostnad. På det erbjudande som vi skickat ut, kan du se hur mycket det skulle kosta specifikt för dig om du väljer att få underhåll tidigare än enligt KFAB:s underhållsplan.

Om du ångrar dig

Ingen fara! Om du valt hyresrabatt den här gången istället för underhåll kommer du att få en ny förfrågan nästa år igen. Vi återkommer med en sådan förfrågan varje år så länge det erbjudna underhållet inte är utfört.

Om du glömt att skicka in blanketten före 31 december

Då kommer vi inte att göra något underhåll i din lägenhet nästa år. Det innebär istället att du automatiskt omfattas av hyresrabatten som betalas ut i januari året därpå.

Om du flyttar

Hyresrabatten som du har rätt till räknas fram till den dag då du flyttar ut. Rabatten betalas ut genom en postavi efter att du flyttat. Vi kommer inte att kunna ersätta dig för underhållsarbeten och förbättringar som du själv gjort i lägenheten.

Viktiga undantag från HLU

Hyresgästanpassat lägenhetsunderhåll ger dig som hyresgäst mycket mer att säga till om än tidigare men en del underhåll måste ändå utföras och är därför undantagna från det fria valet. Du har inte rätt att avstå från sådant underhåll som vi anser nödvändigt för att undvika skador på människor och byggnader. Det kan till exempel vara underhåll som förhindrar brand, fukt och mögel.

HLU är ett avtal som avser Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll och villkoren är förhandlade med Hyresgästföreningen.