MINA SIDOR
Stäng meny

Historia

Katrineholms Fastighets AB – KFAB – är ett av Katrineholms kommun helägt bolag som sedan 1955 haft till uppgift att bygga och förvalta bostadsfastigheter. Bolagets uppgifter har under senare år vidgats till att omfatta också fastigheter för andra kommunala verksamheter såsom skolor mm.

 

Praktiska skolan

Praktiska skolan.

 

KFAB bildades redan 1912 för att förvalta Praktiska skolans fastigheter. Bolaget bildades av några av stadens främsta industriledare. Vid en bolagsstämma den 1 oktober 1946 beslöt man att sälja bolaget till Katrineholms stad. Verksamheten fram till 1955 bestod enbart av att förvalta skolfastigheterna i kvarteren Ekorren och Hjorten, d v s Tekniska skolans byggnader.

 

Katrineholms Tekniska Skola

Katrineholms Tekniska Skola.

 

Kvarteret Hjorten

Kvarteret Hjorten.

 

Tanken att staden skulle bygga bostadshus i egen regi fanns hos de styrande redan på 1940-talet. Politikerna ville vara med och utforma framtidens byggnation. För att kunna genomföra denna byggnation behövde man ett aktiebolag. Man undersökte därför möjligheten att ombilda KFAB till ett s k allmännyttigt bostadsföretag. Efter omfattande utredningar beslöt stadsfullmäktige den 19 juli 1955 att anta en ny bolagsordning och förvandla KFAB till det allmännyttiga bostadsföretag det i dag är.

KFABs verksamhet som byggherre och fastighetsförvaltare började med att uppföra en fastighet på tomt nr 2 i kvarteret Kastanjen vid Bryggaregatan på Norr. Därefter har under årens lopp ett stort antal fastigheter uppförts eller förvärvats – allt i syfte att förverkliga målet att tillhandahålla goda bostäder och skapa ett stabilt kommunalt bostadsföretag.

 

Bryggaregatan 11

Bryggaregatan 11.

 

Syftet med bolaget är och har alltid varit att uppföra och förvalta bostäder med god standard och kunna erbjuda konkurrenskraftiga hyror. KFAB har dessutom som allmännyttigt bostadsföretag tagit ett socialt ansvar inom bostadsförsörjningen.