MINA SIDOR
Stäng meny

Sponsringspolicy

KFAB:s syn på sponsring är att det ska vara ett affärsmässigt samarbete till nytta för bägge parter. Vår sponsring ska ge maximal exponering av vårt varumärke och företagsnamn. Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan. Exponeringen ska vara koncentrerad, tydlig och kraftfull.

Syfte

Sponsringens syfte ska vara att stärka bilden av KFAB och dess varumärke samt bidra till att KFAB framstår som en aktiv och ledande aktör på bostads- och lokalmarknaden. KFAB vill med sin sponsring främja barn- och ungdomsverksamhet.

Riktlinjer

KFAB ska:

 • sponsra breda verksamheter där vi via föreningar, organisationer m fl når många människor
 • sponsra verksamheter som ryms inom områdena sport, kultur och miljö
 • sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan de olika huvudområdena
 • sträva efter barn- och ungdomsprofil i sponsringen
 • sponsra lokalt, d v s i första hand samarbeta med föreningar, organisationer m fl som bedriver sin verksamhet inom kommunen
 • alltid skriva avtal med den sponsrade parten
 • se till att avtalen baseras på tydliga motprestationer

KFAB ska inte:

 • sponsra politiska eller religiösa organisationer
 • sponsra extrema eller riskfyllda verksamheter som kan väcka anstöt, uppfattas som oetiska eller generera badwill
 • sponsra verksamheter som strider mot våra värderingar, moral eller miljöhänsyn
 • sponsra enskilda personer
 • ägna sig åt passiv och rutinmässig bidragsgivning

Sponsringsavtal

Ett avtal om sponsring ska innehålla följande punkter:

 • Parternas namn, adress och organisationsnummer
 • Kontaktpersoner
 • Syftet med sponsringen
 • Aktiviteten
 • Parternas åtagande
 • Vilken tid avtalet gäller
 • Former för uppsägning av avtalet


Policyn antagen av KFAB:s styrelse den 3 februari 2011.