MINA SIDOR
Stäng meny

Tryggt boende

”Sedan bildandet 1955 är KFAB idag den största hyresvärden i Katrineholm med över 1 800 lägenheter samt lokaler i ett 80-tal fastigheter. Som kommunalt bostadsföretag är vi självklart med på resan som kommunen gör och arbetar för att nå visionen om 40 000 invånare och 4 000 nya bostäder till 2030. Det är en spännande och positiv utveckling vi står inför!”

Björn Johansson, Marknadschef

50-talet

KFAB bildades -55 och KFAB uppförde sin allra första bostadsfastighet på norr.

60-talets

miljonprogram resulterade i de stora bostadsområdena i norra och västra Katrineholm.

70-talets

oljekris gav förbättrade ombyggnationer i värmecentraler och ventilationssystem. Nya byggnadsprojekt tog fart bland annat i Nävertorp. KFAB tog också över stiftelser med stora lägenhetsbestånd på landsbygden i Valla och Sköldinge.

80-talets

räntesubventioner för småhusbyggande minskade efterfrågan på lägenheter. KFAB byggde Katrineholms nya Kulturhus och tog även över bostadsfastigheter från kommunen.

90-talet

Första delen av 90-talet kännetecknades av de stora industriernas neddragningar, minskande befolkning och ett ökat antal tomma lägenheter. Den senare delen av årtiondet tog KFAB det första spadtaget till Katrineholms första seniorboende som fick stort intresse.

00-talet

Brist på bostäder har gjort att byggandet återigen tagit fart. Miljöfrågor är i fokus och att minska energiförbrukning, optimera och automatisera fastighetsdriften ligger högt på KFABs agenda. 2001 beslutades att KFAB skulle ta över samtliga fastigheter från kommunen, inklusive förskolor, skolor, servicehus och ålderdomshem.