MINA SIDOR
Stäng meny

Offentlig upphandling

KFAB är ett kommunalt bolag (helägt av Katrineholms kommun) och alla inköp måste föregås av upphandling enligt de lagar som gäller för offentlig upphandling. Upphandlingar genomförs som specifika upphandlingar eller som upphandlingar av ramavtal.

Annonser och förfrågningsunderlag

Du som leverantör eller entreprenör kan ta del av våra annonser genom att gå in på kfab.se. Läs mer om aktuella upphandlingar och hur du lämnar ditt anbud. Samtliga förfrågningsunderlag kan också beställas av upphandlingskontoret på Katrineholms kommun.

För mer information, kontakta

Tobias Lundqvist, fastighetschef KFAB
0150-570 86
tobias.lundqvist@kfab.se

Lagen om offentlig upphandling – vad innebär den?

Offentlig upphandling (LOU och LUF) är de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal gällande varor, tjänster eller byggentreprenader. För att den offentliga upphandlingen ska ske så effektivt som möjligt och bidra till väl fungerande marknader regleras den i lag.

Syftet med offentlig upphandling

Lagarna syftar till att i första hand ge alla leverantörer möjligheten att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn. Vidare ska den upphandlande myndigheten på bästa sätt dra nytta av konkurrensen på marknaden.

Här hittar du mer information
Gå till Konkurrensverket.