MINA SIDOR
Stäng meny

Organisation

Ägare

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är av Katrineholms kommun ett helägt bolag med Katrineholms Industrihus AB (KIAB) som dotterbolag.

Uppdrag

Bolagets uppdrag:

  • Förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.
  • Förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter för den kommunala verksamheten eller för kommunalt närstående verksamhet.
  • Förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter för uthyrning av lokaler för närings- och föreningsverksamhet.

Styrelse

KFAB är ett helägt bolag till Katrineholms kommun med en styrelse vars politiska sammansättning speglar Katrineholms kommunfullmäktige. Som representant för KFAB ingår bolagets vd.
 

 

Ledning

KFABs vd har till sitt stöd företagsledningen som består av ekonomichef, marknadschef, fastighetschef, byggprojektchef och administrativ chef. Ledningen behandlar frågor som är övergripande för verksamheten och sammanträder kontinuerligt.
 

 
Vid frågor kontakta:
Ingmar Eriksson, vd, ingmar.eriksson@kfab.se, tel 0150-571 02
Per-Åke Perman, ekonomichef, per-ake.perman@kfab.se, tel 0150-571 09
Björn Johansson, marknadschef, bjorn.johansson@kfab.se, tel 0150-571 12
Tobias Lundqvist, fastighetschef, tobias.lundqvist@kfab.se, tel 0150-570 86
Sandra Hjelm, byggprojektchef, sandra.hjelm@kfab.se, tel 0150-571 92
Staffan Källström, administrativ chef, staffan.kallstrom@kfab.se, tel 0150-571 47