MINA SIDOR
Stäng meny

Organisation

Ägare

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är av Katrineholms kommun ett helägt bolag med Katrineholms Industrihus AB (KIAB) som dotterbolag.

Uppdrag

Bolagets uppdrag:

  • Förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.
  • Förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter för den kommunala verksamheten eller för kommunalt närstående verksamhet.
  • Förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter för uthyrning av lokaler för närings- och föreningsverksamhet.

Styrelse

KFAB är ett helägt bolag till Katrineholms kommun med en styrelse vars politiska sammansättning speglar Katrineholms kommunfullmäktige. Som representant för KFAB ingår bolagets vd.
 

 
Saknas på bild: Oscar Dieden, ordinarie ledamot sedan 2021, Ewa Callhammar, ordinarie ledamot sedan 2022 och Mariam Yassin Mahi, ordinarie ledamot sedan 2022.

Ledning

KFAB:s vd har till sitt stöd företagsledningen som består av ekonomichef, fastighetschef, byggprojektchef och markndschef. Ledningen behandlar frågor som är övergripande för verksamheten och sammanträder kontinuerligt.
 

 
Vid frågor kontakta:
Ingmar Eriksson, vd, ingmar.eriksson@kfab.se, tel 0150-571 02
Per-Åke Perman, ekonomichef, per-ake.perman@kfab.se, tel 0150-571 09
Tobias Lundqvist, fastighetschef, tobias.lundqvist@kfab.se, tel 0150-570 86
Sandra Hjelm, byggprojektchef, sandra.hjelm@kfab.se, tel 0150-571 92
Anneli Carlstedt-Borg, marknadschef, anneli.carlstedt-borg@kfab.se, tel 0150-571 06