MINA SIDOR
Stäng meny

Miljö och hållbarhet


 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är Katrineholms största hyresvärd. Vi arbetar aktivt med miljöfrågor och tar ett stort ansvar när beslut ska tas som påverkar miljön. På KFAB anser vi att hållbarhet måste finnas i varje led, därför arbetar vi med miljö- och kvalitetsfrågor såväl internt som externt. Vi arbetar med stora som små miljöfrågor för att minimera de negativa konsekvenserna för miljön. Nedan följer en beskrivning av både kort- och långsiktiga projekt som vi arbetar med.

Från kvicksilver till LED

Vi byter kontinuerligt ut gamla kvicksilverlampor till LED-lampor. De nya LED-lamporna har lägre energiförbrukning och längre livslängd, vilket gör att det sparar både på miljön och på resurser.

Individuell mätning och debitering (IMD)

För att minska den totala elförbrukningen mäter vi individuell förbrukning av hushållsel och/eller varm- och kallvatten som många andra bostadsbolag gör runt om i Sverige. Genom IMD kan våra hyresgäster vara med och påverka både sina kostnader och att bidra till en bättre miljö. I vårt äldre bestånd sätts denna mätning in successivt.

Avfallshantering

Vi arbetar intensivt med avfallshanteringen i våra bostadsområden. Vi försöker ständigt förbättra i våra soprum och ställer ut containers med jämna mellanrum där även större brännbart material kan kastas. Vi har texter på olika språk samt tydligt bildspråk på hur man ska sortera soporna så att alla kan göra en insats för miljön.

Nyproduktion

Vår nybyggnation av hyreslägenheter och olika kommunala verksamhetsbyggnader bidrar till en utveckling av kommunen. Det ger fler möjlighet till bostad och ökar den kommunala servicen. För att minska den miljöpåverkan som sker i produktionsprocessen vid tillverkning av byggmaterial använder vi oss av Byggvarubedömningen. Byggvarubedömningen ser till att materialet vi använder i fastigheten är giftfritt. Vi använder oss också av Miljöbyggnad som är en svensk miljöcertifiering som ger energieffektiva byggnader och bra miljöer att bo och arbeta i.

Företagsbilar och eltjänstecyklar

Idag har vi en helt fossilfri fordonsflotta, vilket vi är oerhört stolta över. Vi har arton elbilar och sex gasbilar. Våra dieselbilar som vi på sikt kommer att fasa ut, tankar vi med HVO-100 som är fossilfritt. Utöver detta har vi även fyra tjänstecyklar, varav två är elcyklar. På så sätt är vi med och bidrar till att minska växthusgasutsläppen. Hos oss är det uppskattat av medarbetarna att lätt kunna ta cykeln när man ska ut på kortare uppdrag.

Ladda ner:

Hållbarhetsrapport 2023 (pdf)
Miljöpolicy (pdf)
Diplom KFAB miljöbas 2024 (pdf)

 

Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.