MINA SIDOR
Stäng meny

Klimat

Värme

VärmeNormaltemperaturen i en bostad är omkring 20 grader på dagar och kvällar. Under natten är det oftast något svalare. Upplever du att det är kallt i din lägenhet så börja med att kontrollera att inga möbler är placerade framför elementen, eftersom de hindrar värmen att spridas i rummet. Om det ändå är kallt, kan du ringa till oss på Kundcenter så hjälper vi dig.

Hushållsel

Du tecknar elabonnemang med valfri leverantör. Ring och anmäl i god tid innan du flyttar resp flyttar in. Kom ihåg att avtalen är knutna till bostaden. Har du ett tidigare avtal med en elleverantör, upphör det att gälla när du flyttar.

Splash stor

Ventilation

I din bostad finns flera ventiler som släpper in frisk luft. Rengör ventilerna minst två gånger om året. Tänk på att inte stänga ventilerna helt eftersom cirkulationen blir sämre, du får instängd lukt och större risk för fuktskador. Du kan själv kontrollera att ventilationen fungerar genom att hålla ett papper framför ventilen. Om pappret sugs fast är ventila­tionen tillräcklig.

Sophantering

SophanteringFrån april 2016 har Katrineholms kommun infört obligatorisk återvinning av matavfall. Det innebär att alla hushåll måste sortera sitt matavfall i en särskild påse. Sortering av övriga sopor sker i de bostadsområden där det finns särskilda återvinningsrum. Tänk på att endast kasta de sopor som kärlen är avsedda för annars fungerar det inte att återvinna soporna. Det skräp som saknas kärl till i återvinningsrummet lämnar du till Vika Återvinningscentral. För mer information se Tekniska verkens hemsida.