MINA SIDOR
Stäng meny

Kamerabevakning

Som ett led i att erbjuda våra hyresgäster ett tryggt och säkert boende använder vi bevakningskameror i vissa av våra fastigheter. Kamerabevakning används i de fall andra åtgärder inte har hjälpt. Om det inte längre finns behov tas kameran ner.

I de fastigheter vi har bevakningskameror uppsatta finns alltid informationsskyltar som visar att vi filmar, vem som är ansvarig och kontaktuppgifter till KFAB dit man kan vända sig med frågor. Skyltarna är placerade så att du kan se dem innan du går in i en fastighet som övervakas.

Vi följer de lagar och regler som finns i Kamerabevakningslagen (SFS 2018:1200).
På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du ta del av kamerabevakningslagen och andra uppgifter om kamerabevakning. Mer information finns att läsa på Integritetsskyddsmyndighetenes webbplats, klicka här.

Inspelat material används enbart för avsett syfte och endast ett fåtal personer på KFAB har åtkomst till materialet. Bilderna sparas i upp till 30 dagar. Det inspelade materialet kan efter begäran komma att lämnas ut till andra myndigheter om de har ett berättigat behov att ta del av uppgifterna (exempelvis till Polisen vid en förundersökning). Vi utvärderar regelbundet behovet av befintliga kameror.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter (i det här fallet gäller det bilder) behandlas, och ibland även rätt att få dem rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att hos den personuppgiftsansvarige begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Hos KFAB är det Katrineholms Fastighets AB, org.nr. 556011-0917, Box 7, 641 21 Katrineholm som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. För att utöva dina rättigheter ska du därför vända dig till oss. Det gör du enklast genom att ringa 0150-571 00 eller skicka e-post till info@kfab.se.

Mer om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa på vår webbplats, klicka här.