MINA SIDOR
Stäng meny

Lägenhetsnycklar

Vid inflyttning erhåller man minst tre st nycklar. Extranycklar kan beställas och betalas då av hyresgästen själv.

Vid avflyttning måste samtliga nycklar lämnas tillbaka. En extrabeställd nyckel ersätter aldrig en borttappad nyckel. Om någon nyckel saknas beställs ett nytt lås till lägenheten. Låsbytet debiteras den avflyttade hyresgästen.

Om din nyckel har gått av är det viktigt att spara båda delarna av den och lämna in dem på kontoret. Vi ersätter då den trasiga för dig med en ny utan kostnad.

Tvättcylinder
I områden med manuell tvättbokning erhåller varje lägenhet 1 st tvättcylinder + 2 st nycklar. Bokningscylinder + nycklar lämnas in till kontoret med övriga nycklar vid avflyttning ifrån lägenheten.

Bokningsbricka
I områden med datoriserad tvättbokning erhåller varje lägenhet 1 st bokningsbricka. Brickan skall lämnas in till kontoret med övriga nycklar vid avflyttning ifrån lägenheten.

Tagg
I område där taggar används erhåller varje lägenhet minst 3 st taggar. Taggarna skall lämnas in till kontoret med övriga nycklar vid avflyttning ifrån lägenheten.

Postboxcylinder
Vid inflyttning erhåller varje lägenhet minst 2 st nycklar till postboxen. Nycklarna lämnas in till kontoret med övriga nycklar vid avflyttning ifrån lägenheten.