MINA SIDOR
Stäng meny

Granntrygghet

– en policy och rutin vid oro för våld i nära relation

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Nationella trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag. Varje år dödas över 20 personer av våld i nära relation, majoriteten är kvinnor, men även barn och män dödas av närstående.

Med Granntrygghet kan vi göra skillnad för utsatta, vi kan hjälpa barn till ett bättre liv och vi kan stoppa våldet som pågår mitt bland oss. Med Granntrygghet agerar vi för ett tryggare samhälle för alla.

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) eftersträvar att vi som fastighetsägare och ni som hyresgäster tar ansvar, agerar och hjälper varandra. Vi eftersträvar en kultur som präglas av att vi alla kan och vill göra något vid oro eller misstanke om våld. Vi vill genom Granntrygghet ge grannar verktyg för att kunna ta ett större ansvar mot det våld som finns bland oss.

Vi vill visa att vi inte tolererar våld och att vi agerar. Ingen granne ska behöva leva i rädsla eller oro för våld.

Vid oro för våld, rekommenderar vi dig som hyresgäst att:

  • ring polisen (kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla)
  • ring KFAB:s störningsjour, tel 019-32 43 25
  • gör en orosanmälan till vår boendekonsulent, tel 0150-571 22 om ni misstänker att någon far illa

Genom att närma oss varandra kan vi skapa avstånd till våld. Alla människor har rätt att leva utan oro och rädsla för våld. I vårt hus ska vi också kunna förvänta oss att våra grannar agerar och visar civilkurage vid oro för pågående våld.

Med Granntrygghet, vill vi bidra till en ökad trygghet för alla.


Policyn antagen av KFAB:s styrelse den 14 juni 2019.