MINA SIDOR
Stäng meny

Lokaler för kommunen

I KFAB:s affärsidé ingår att upplåta ändamålsenliga och flexibla lokaler på rimliga villkor så att goda idéer och verksamheter kan utvecklas i kommunen. Våra lokaler är till för kommunal verksamhet och för föreningslivet. Det kan vara lokaler för förtroendevalda och kommunanställda, eller kommunalt närstående verksamheter som uppkommer genom eller stöds av politiska beslut. Kommunen och KFAB ska i samråd söka lösningar som tillgodoser både bolagets och kommunens intressen. Vi förvaltar även de fastigheter som kommunen äger och där kommunen inte har överlåtit förvaltningen till någon annan.

Drift och service med två viktiga mål

Vi ska

  • Uppfylla dina förväntningar som kund och ge dig så bra service som möjligt.
  • Uppfylla våra gemensamma energi- och miljömål.

Våra tekniker arbetar i två grupper som ska förenkla din vardag:

  • Servicegruppen avhjälper bland annat att fel i lokalerna, deltar i skyddsronder och löser akuta problem när de uppstår.
  • Driftgruppen tar bland annat hand om tekniska installationer, energieffektivisering och förbättringsåtgärder.

Kontakta oss

Felanmäl till KFAB – lokaler

Dina synpunkter väger tungt

Det är viktigt för oss att lyssna på våra kunder. Därför genomför vi regelbundet kundundersökningar som ligger till grund för allt förändringsarbete inom KFAB. Resultatet av undersökningarna använder vi för att förbättra verksamheten.

Ladda hem

Ansvarsguide (Ansvarsfördelning mellan förvaltare och nyttjare) (pdf)