MINA SIDOR
Stäng meny

KFAB som arbetsgivare

Vill du jobba hos oss? Vi behöver kontinuerligt nya engagerade medarbetare som är beredda att ge en hög servicenivå och hålla hög kvalitet i jobbet. Alla medarbetare är delaktiga i att våra hyresgäster och kunder trivs och känner sig trygga med sitt boende eller sina lokaler.

KFAB har cirka 50 medarbetare. Hälften är tjänstemän och andra hälften arbetar med drifts- och servicefrågor ute hos kunderna.

Alla medarbetare har möjlighet att påverka sin arbetssituation genom att delta på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper. Hos KFAB får alla ett tydligt ansvarsområde och möjlighet till kompetensutveckling inom det egna området.

För att uppnå god arbetsmiljö och hälsa genomförs regelbundna medarbetarenkäter. Målet med enkäten är att följa upp den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Som medarbetare får alla tillgång till företagshälsovård där man arbetar fram en hälsoprofil till grund för att utforma arbetsplatsen ergonomiskt. Vi har också bestämt att arbetstiden är rökfri och att all personal erbjuds subventionerad friskvård.

Hos KFAB finns en personalklubb som ordnar träffar med olika aktiviteter och trevlig samvaro.

Kontakta oss gärna när du är intresserad av att jobba hos oss och vill veta mer om hur det är att vara anställd hos KFAB.

Har vi några lediga tjänster så hittar du dem här i menyn.