MINA SIDOR
Stäng meny

Det här är KFAB

Vi vill ge dig ett boende eller en lokal där du upplever att du får en hög servicenivå med bästa kvalitet till en rimlig kostnad. Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva livs- och boendemiljöer i Katrineholm. Vi tillhandahåller också verksamhetslokaler för kommunen och föreningslivet. Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är sedan 1955 ett allmännyttigt bostadsföretag, helägt av Katrineholms kommun med Katrineholms Industrihus (KIAB) som dotterbolag.

Ett allmännyttigt bostadsbolag ska kombinera affärsmässighet med samhällsansvar. Det finns cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag i Sverige som tillsammans har närmare 730 000 lägenheter.

KFAB är Katrineholms största hyresvärd. Vi äger och förvaltar över 1 800 lägenheter och en mängd lokaler i ett 80-tal fastigheter. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden, bostäder och verksamhetslokaler. Verksamhetslokalerna utgörs framför allt av kommunens förskolor, skolor, servicehus och äldreboenden.

Medlemskap i organisationer m m

Bolaget är medlem i branschorganisationen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), och arbetsgivarorganisationen Fastigo. Bolaget är också medlem i inköpsföreningen Husbyggnadsvaror (HBV) Förening u p a.

Fakta 2019

 Ägare Katrineholms kommun
 Omsättning 329 mkr
 Resultat före skatt 30 mkr
 Investeringar 269 mkr
 Soliditet 9,7 %
 Antal fastigheter 101 st
 Antal bostäder 1 983 st
 Yta bostäder 117 041 kvm
 Yta lokaler 235 050 kvm
 Snitthyra bostäder 1093 kr/kvm
 Antal anställda 47