MINA SIDOR
Stäng meny

Det här är KFAB

Vi vill ge dig ett boende eller en lokal där du upplever att du får en hög servicenivå med bästa kvalitet till en rimlig kostnad. Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva livs- och boendemiljöer i Katrineholm. Vi tillhandahåller också verksamhetslokaler för kommunen och föreningslivet. Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är sedan 1955 ett allmännyttigt bostadsföretag, helägt av Katrineholms kommun med Katrineholms Industrihus (KIAB) som dotterbolag.

Ett allmännyttigt bostadsbolag ska kombinera affärsmässighet med samhällsansvar. Det finns cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag i Sverige som tillsammans har närmare 730 000 lägenheter.

KFAB är Katrineholms största hyresvärd. Vi äger och förvaltar över 1 800 lägenheter och en mängd lokaler i ett 80-tal fastigheter. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden, bostäder och verksamhetslokaler. Verksamhetslokalerna utgörs framför allt av kommunens förskolor, skolor, servicehus och äldreboenden.

Medlemskap i organisationer m m

Bolaget är medlem i branschorganisationen Sveriges Allmännytta och arbetsgivarorganisationen Fastigo. Bolaget är också medlem i inköpsföreningen Husbyggnadsvaror (HBV) Förening u p a.

Fakta 2020

 Ägare Katrineholms kommun
 Omsättning 343 mkr
 Resultat före skatt 23 mkr
 Investeringar 284 mkr
 Soliditet 9,2 %
 Antal fastigheter 106 st
 Antal bostäder 2 070 st
 Yta bostäder 236 300 kvm
 Yta lokaler 236 300 kvm
 Snitthyra bostäder 1 129 kr/kvm
 Antal anställda 46