MINA SIDOR
Stäng meny

Nyheter 2019

Katrineholms Fastighets AB, KFAB kommer från 1 januari 2019 att överta förvaltningsuppdraget gällande de av Katrineholms kommun ägda fastigheterna från Katrineholms Industrihus AB. Mer info finns på www.kfab.se.

Katrineholms Fastighets AB, KFAB, kommer från 1 januari 2019 att byta affärssystem och vantjänst (växel för elektroniska meddelanden).

Elektroniska fakturor

Vårt avtal med Vantjänsten InExchange kommer att avslutas. Ny leverantör är CGI BTS.
Vi ber er säkerställa att era utgående e-fakturor skickas till KFAB via CGI BTS. Omläggningen kommer att ske 2019-01-04.

I och med att avtalet med InExchange avslutas kommer även tjänsten för självregistrering av e-fakturor via KFABs hemsida avslutas.

Skicka e-faktura till KFAB

KFAB effektiviserar sin fakturahanteringsprocess genom att i första hand ta emot elektroniska fakturor. Detta för att öka säkerheten och effektivisera processen vilket spar både miljö och pengar.

Lag om krav på e-faktura
I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Inköp som görs av oss, KFAB, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

Lagen träder i kraft den 1 april 2019. Från detta datum gäller e-faktura för er som leverantör till KFAB.

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

För mer information om lagkravet, se www.digg.se, www.sfti.se och www.skl.se.

Här kan du läsa mer om lagen:
https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor/fragor-och-svar

Ni som kan leverera e-faktura
Fram till och med 31 mars 2019 kan KFAB ta emot Svefaktura via Peppol-nätverket eller direkt via CGI BTS.
Från 1 april 2019 kan vi även ta emot det nya formatet PEPPOL BIS Billing 3 fakturor via nätverket PEPPOL.

KFABs PEPPOL-ID är 0007:5560110917
Vårt parts-id är GLN 7365560110914 Org. nr 5560110917

Beställarreferens placeras i fältet RequisitionistDocumentReference

Ni som inte kan leverera e-faktura
För er som inte har avtal med KFAB enligt LOU.
Pappersfakturor ska skannas och skickas per mail som E-postfakturor till kfabfaktura@katrineholm.se.
Flera fakturor kan skickas i samma mail.
• Varje faktura måste levereras som 1 pdf eller tif fil
• Varje faktura med eventuell bilaga ska sändas i samma fil

Fakturareferens
Beställarreferens måste finnas med på fakturan.
Referensen lämnas vid beställning eller finns med på serviceorder. Referensen skrivs med versaler och utan mellanslag i fältet Er referens. Ett exempel på beställarreferens är ZZ51911299 där ZZ är ett prefix följt av kostnadsställe- och ansvarskod. Koden innehåller alltid tio tecken.

Beställarreferens på serviceorder
Information om beställarreferens finns på varje serviceorder.
Klicka på Faktureringsinformation och följ instruktionen.

Kontaktuppgifter
Ekonomi och upphandlingsavdelningens support
telefon 0150-488005, e-post supportekonomiochinkop@katrineholm.se