MINA SIDOR
Stäng meny

e-tjänster

Skicka faktura till KFAB

KFAB effektiviserar sin fakturahanteringsprocess genom att i första hand ta emot elektroniska fakturor. Detta för att öka säkerheten och effektivisera processen vilket spar både miljö och pengar.

Skicka e-faktura

Skicka e-faktura i formatet Peppol 3 via Peppolnätverket eller Svefaktura via vantjänsten CGI Sverige AB (BTX).

Elektronisk mottagaradress
• PEPPOL-ID 0007:5560110917
• GLN 7365560110914
• Organisationsnummer 5560110917

Ni som inte kan leverera e-faktura
Pappersfakturor skannas och skickas per mejl som e-postfakturor till kfabfaktura@katrineholm.se.

Flera fakturor kan skickas i samma mejl. Varje faktura med bilagor måste levereras som en pdf eller tif-fil.

Att tänka på vid all fakturering

Fakturan ska vara ställd till Katrineholms Fastighets AB. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Fakturareferens
Fakturareferens måste finnas med på fakturan.

Referensen lämnas vid beställning eller finns med på serviceorder. Referensen skrivs med versaler och utan mellanslag i fältet Er referens. Ett exempel på beställarreferens är ZZ12341234 där ZZ är ett prefix följt av kostnadsställe och ansvarskod. Koden innehåller alltid tio tecken.

Fakturareferens på serviceorder
Information om fakturareferens finns på varje serviceorder.
Klicka på Faktureringsinformation och följ instruktionen.

Fakta om förändringarna kring fakturering

Lag om krav på e-faktura
I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Inköp som görs av KFAB ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

Lagen trädde i kraft den 1 april 2019. Från det datumet gäller e-faktura för er som är leverantör till KFAB.

Observera att PDF inte är ett godkänt format för en e-faktura.

För mer information om lagkravet, se www.digg.se, www.sfti.se och www.skl.se.

Här kan du läsa mer om lagen:

https://www.digg.se/e-handel-och-e-faktura/e-faktura.

Kontaktuppgifter
Ekonomi och upphandlingsavdelningens support, telefon 0150-488005, e-post supportekonomiochinkop@katrineholm.se.